Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

1,2-Дихлоретан чза

/Етилен хлорид/ C2H4Cl2 М=98,97 г/мол 1л=1,250 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Тежки метали макс.0,000002%
Свободни киселини макс.0,001%
Желязо макс.0,00005%
Свободни хлориди макс.0,00003%
Вода макс.0,02%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС