Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

N,N-Диметилформамид /DMF/ чист

C3H7NO М=73,10 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Плътност 0,948-0,949
Вода макс.0,1%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС