Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

N,N-Диметилформамид /DMF/ за спектроскопия Labscan Ltd.

C3H7NO М=73,10 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,01%
30%/270nm ; 70%/280nm ; 80%/290nm ; 90%/300nm ; 98%/330nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС