Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

N,N-Диметилформамид /DMF/ за хроматография Labscan Ltd.

C3H7NO М=73,10 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,05%
80%/280nm ; 90%/290nm ; 98%/300nm ; 99%/320nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС