Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Диметил сулфоксид, (DMSO) за хроматография Labscan Ltd.

С2Н6OS

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс .0,05%
60%/280nm ; 75%/300nm ; 90%/320nm ; 95%/330nm ; 98%/360nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС