Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Диметил сулфоксид, (DMSO) р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

С2Н6OS

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Плътност 1,1
Вода макс.0,1%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС