Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Диетилов етер за хроматография Labscan Ltd.

C4H10O М=74.12 г/мол, 1л = 0.71 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,05%
80%/240nm ; 90%/250nm ; 95%/260nm ; 99%/280nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС