Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Диетилов етер р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

C4H10O М=74.12 г/мол, 1л = 0.71 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,2%
Точка на кипене 34,4оС
Киселини макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС