Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Диетилов етер чза

C4H10O М=74.12 г/мол, 1л = 0.71кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин. 99,5%
Вода макс.0,05%
Свободни к-ни макс.0,002%
Ацетон макс.0,005%
Метанол макс.0,02%
Етанол макс.0,02%
Пероксиди макс.0,0005%
Алдехиди макс.0,001%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС