Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

1-Бутанол /н-бутилов алкохол/ за хроматография Labscan Ltd.

C4H9OH 1 л = 0,810 кг М=74,12 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,03%
80%/240nm ; 90%/250nm ; 95%/260nm ; 99%/310nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС