Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Борна киселина чза

Н3ВО3 М=61,83 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Желязо макс.0,0001%
Сулфати макс.0,0005%
Тежки метали макс.0,0005%
Хлориди макс.0,0003%
Арсен макс.0,00005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС