Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Бензол чза

C6H6 М=78,11 г/мол 1 л=0,880 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Плътност 878-879 кг/м3
Свободни киселини макс.0,001%
Желязо макс.0,0001%
Свободни алкали макс.0,001%
Тежки метали макс.0,0001%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС