Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Бариев хлорид дихидрат чза

BaCl2.2H2O, М=244,28 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Тежки метали макс.0,0005%
рН на 5% р-р 5,2-8,2
Желязо макс.0,0001%
Общ азот макс.0,002%
Натрий макс.0,005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС