Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Ацетонитрил за пептиден синтез Labscan Ltd.

СН3CN, М=41,05 г/мол

Гарантирани показатели:
Вода макс.10ррм
Основно вещество мин.99,9%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС