Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Ацетонитрил за хроматография Labscan Ltd. SUPER GRADIENT

СН3CN, М=41,05 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Вода макс.0,02%
Gradient at 210nm max peak 3mAU

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС