Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Ацетонитрил за хроматография Labscan Ltd.

СН3CN, М=41,05 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Вода макс.0,02%
80%/200 nm ; 90%/210nm ; 98%/220nm ; 99%/230nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС