Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Ацетон за спектроскопия Labscan Ltd.

CH3COCH3, M = 58,08 г/мол, 1 л = 0,79 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,2%
20%/330nm ; 85%/340nm ; 98/350nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС