Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Ацетон чза

CH3COCH3, M = 58,08 г/мол, 1 л = 0,79 кг

Гарантирани показатели:
Плътност 789-792 кг/м3
Редуциращи в-ва макс.0,0002%
Интервал на дестилация 55,5-57оС
Вода макс.0,3%
Hелетлив остатък макс.0,001%
Алдехиди макс.0,01%
Kиселинност макс.0,002%
Алкохоли макс.0,025%
Алкалност макс.0,001%
Желязо макс.0,0001%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС