Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Аскорбинова киселина чза

/Витамин С/, C6H8O6 М=176,13 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество 99,0-100,5%
Тежки метали макс.10ррм
Сулфатна пепел макс.0,1%
Желязо макс. 2ррм
Оксалова киселина макс.0,2%
Мед макс. 5ррм
Цинк макс.3 ррм
Живак тест

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС