Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Амоняк 25% р-р чза

NH3, M = 17,03 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.25%
Фосфати макс.0,0005%
Hелетлив остатък макс.0,005%
Kарбонати макс.0,003%
Сулфати макс.0,0005%
Тежки метали макс.0,0002%
Хлориди макс.0,0001%
Желязо макс. 0,00005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС