Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Амониев хлорид чза

NH4Cl, М = 53.49 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Фосфати макс.0,005%
Сулфати макс.0,002%
Желязо макс.0,0005%
Нитрати макс.0,005%
Тежки метали макс.0,0001%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС