Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Амониев хептамолибдат тетрахидрат чза

(NH4)6Mo7O24.4H2O, М=1235,86 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Тежки метали макс.0,001%
Сулфати макс.0,02%
Желязо макс.0,002%
Хлориди макс.0,002%
Фосфати макс.0,002%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС