Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Амониев персулфат, чза

(NH4)2S2O8 М=228,20 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин. 98%
Свободни киселини макс.0,2%
Хлориди макс.0,0005%
Желязо макс.0,001%
Тежки метали макс.0,001%
Манган макс.0,00005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС