Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Амониев оксалат монохидрат, чза

(NH4)2C2O4.H2O М=142,11 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество 99,5-101,0%
Тежки метали макс.0,0005%
Сулфати макс.0,002%
Желязо макс.0,0002%
Хлориди макс.0,0005%
Нитрати макс.0,002%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС