Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Амониев нитрат чза

NH4NO3, М=80,04 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Хлориди макс.0,0003%
Сулфати макс.0,01%
Тежки метали макс.0,001%
Фосфати макс.0,0005%
Желязо макс.0,0002%
Нитрити макс.0,0005%
рН на 5% р-р 4,5 - 6,0

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС