Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Амониевo железен (ІII) сулфат додекахидрат, чза

/Желязна стипца/, (NH4)Fe(SO4)2.12H2O M = 482,19 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество 99-102%
Желязо(II) макс.0,001%
Нитрати макс.0,01%
Олово макс.0,0005%
Хлориди макс.0,0005%
Мед макс.0,001%
Калии макс.0,01%
Hатрий макс.0,01%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС