Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Амониев ацетат, чза

NH4OOCCH3, М=77,08 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.98%
Тежки метали макс.0,0002%
Сулфати макс.0,001%
Желязо макс.0,0002%
Нитрати макс.0,001%
Вода макс.2,0%
Хлориди макс.0,0005%
рН на 5% р-р 6,7 - 7,3

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС