Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Алуминиев оксид чза

Al2O3, М=101,96 г/мол

Гарантирани показатели:
Сулфати макс.0,05%
Желязо макс.0,02%
Хлориди макс.0,02%
Арсен макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС