Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Алуминиев нитрат нонахидрат, чза

Al(NO3)3.9H2O, М=375,13 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.98,5%
Сулфати макс.0,005%
рН на 5% р-р 2,0 - 4,0
Хлориди макс.0,001%
Тежки метали макс.0,001%
Желязо макс.0,002%
Натрий макс.0,005%
Калий макс.0,002%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС