Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Активен въглен /прах/

Гарантирани показатели:
Специфична повърхност по БЕТ 800 - 1000 м2/гр.
Обем на порите 0,5 - 0,9 см3/гр
Адсорбционна способност по йод 800 - 1000мгр/гр
Механична якост 82-86%
Съдържание на пепел 1 - 4 %
рН 9,0 - 10,0

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС