Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Азотна киселина 65% р.а. analytical reagent

HNO3 М = 63,01 г/мол, 1 л =1,40 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин. 65%
Тежки метали макс.0,1 ррм
Сулфати макс.0,5 ррм
Кадмий макс.0,01 ррм
Фосфати макс.0,2 ррм
Мед макс.0,05 ррм
Хлориди макс.0,1 ррм
Никел макс.0,05 ррм
Арсен макс.0,004 ррм
Олово макс.0,01 ррм
Желязо макс.0,2 ррм
Хром макс.0,1 ррм
Живак макс.0,005 ррм
Цинк макс.0,02 ррм

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС