Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Азотна киселина 65% чза

HNO3 М = 63,01 г/мол, 1 л =1,40 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин. 65%
Арсен макс.0,000005%
Остатък след накаляване макс.0,0005%
Желязо макс.0,0001%
Сулфати макс.0,0002%
Тежки метали макс.0,0001%
Хлориди макс.0,0001%
Фосфати макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС