Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Търсене в продукти за хексан.

Разширено търсене

Показва 0-15 oт общо 11 продукта - търсене : хексан.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:C25xx

Разтворители за HPLC - CHROMOSCAN Подробности

Разтворители за HPLC - CHROMOSCAN

  
По-подробно

Тези разтворители отговарят на най-високите изисквания за чистота във високоефективната течна хроматография. Произведени са с помощта на най-модерен многостепенен технологичен процес и бутилирани с винтови капачки с тефлоново покритие. При някои приложения на високоефективна течна хроматография се изисква изключително ниски нива на вещества с полярен характер които поглъщат в ултравиолетовата област. Разтворителите SUPER GRADIENT посрещат тези нужди. Многостъпалната технология на пречистване отстранява веществата поглъщащи в ултравиолетовата област и гарантира получаването на изключително пречистен разтворител. Разтворителите GRADIENT GRADE показват минимално интерференция от пик свързано с онечиствания от вещества с полярен характер.

Код Продукт Осн. в-вo макс.
Примеси
ррм
макс.
вода
%
Минимално ниво на поглъщане (%)
C2501 АЦЕТОН 99.8 5 0.20 50%/335nm; 85%/340nm; 98%/350nm; 99%/355nm
C2502 АЦЕТОНИТРИЛ HPLC 99.9 5 0.02 98%/240nm; 99%/250nm
C2503 АЦЕТОНИТРИЛ ЗА UV 99.9 5 0.02 80%/200nm; 90%/210nm: 98%/220nm; 99%/230nm
C2527 АЦЕТОНИТРИЛ SUPER GRADIENT 99.9 5 0.02 Gradient at 210nm/max peak 3mAU
C2528 АЦЕТОНИТРИЛ GRADIENT GRADE 99.9 5 0.015 Gradient at 210nm/max peak 0.04AU
C2529 1-БУТАНОЛ 99.8 5 0.03 80%/240nm; 90%/250nm; 95%/260nm; 99%/310nm
C2528 n-БУТИЛАЦЕТАТ 99.0 5 0.05 80%/280nm; 90%/300nm; 95%/320nm; 99%/360nm
C2507 ХЛОРОФОРМ 99.8 5 0.01 50%/250nm; 85%/260nm; 98%/270nm; 99%/280nm
C2508 ЦИКЛОХЕКСАН 99.5 5 0.01 80%/220nm; 95%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm
C2509 1,2-ДИХЛОРЕТАН 99.8 5 0.01 50%/250nm; 90%/260nm; 98%/280nm; 99%/300nm
C2510 ДИХЛОРМЕТАН 99.8 5 0.01 40%/235nm; 75%/240nm; 98%/250nm; 99%/260nm
C2548 ДИЕТИЛАМИН 99.5 5 0.15 50%/300nm; 70%/320nm; 90%/350nm; 99%/400nm
C2511E ДИЕТИЛОВ ЕТЕР 99.5 5 0.05 80%/240nm; 90%/250nm; 95%/260nm; 99%/280nm
C2511S ДИЕТИЛОВ ЕТЕР 99.5 10 0.02 80%/250nm; 90%/260nm; 95%/280nm; 99%/300nm
C2532 ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД 99.8 5 0.05 80%/280nm; 85%/290nm; 98%/320nm; 99%/350nm
C2533 ДИМЕТИЛФОРМАМИД 99.8 5 0.05 80%/280nm; 90%/290nm; 98%/300nm; 99%/320nm
C2534 ДИМЕТИЛСУЛФОКСИД 99.5 5 0.05 75%/300nm; 90%/320nm; 95%/330nm; 98%/360nm
C2512 1,4-ДИОКСАН 99.8 5 0.02 85%/260nm; 90%/270nm; 95%/280nm; 99%/290nm
C2513 ЕТИЛАЦЕТАТ 99.8 5 0.02 70%/260nm; 90%/270nm; 95%/280nm; 99%/300nm
C2525 n-ХЕПТАН 99.5 5 0.01 80%/220nm; 95%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm
C2535 n-ХЕПТАН 99.0 5 0.01 80%/220nm; 95%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm
C2536 n-ХЕКСАН 99.00 5 0.01 70%/210nm; 90%/220nm; 98%/230nm; 99%/240nm
C2516 n-ХЕКСАН 95.0 5 0.01 70%/210nm; 90%/220nm; 98%/230nm; 99%/240nm
C2517 МЕТАНОЛ 99.9 5 0.05 70%/220nm; 80%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm
C2526 МЕТАНОЛ Super Gradient 99.9 5 0.05 Gradient at 235nm/max peak 2mAU
C2537 METHYL ETHYL KETONE 99.8 5 0.05 50%/335nm; 85%/340nm; 98%/350nm; 99%/360nm
C2538 n-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН 99.5 5 0.05 70%/290nm; 80%/310nm; 95%/330nm; 99%/350nm
C2539 МЕТИЛ-t- БУТИЛ ЕТЕР 99.8 5 0.02 80%/250nm; 90%/260nm; 98%/270nm; 99%/280nm
C2540 n-ПЕНТАН 99.0 5 0.01 80%/210nm; 90%/220nm; 98%/230nm; 99%/240nm
C2518 n-ПЕНТАН 95.0 5 0.01 80%/210nm; 90%/220nm; 98%/230nm; 99%/240nm
C2541 ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР (40-60') - 5 0.01 80%/220nm; 90%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm
C2542 ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР (60-80') - 5 0.01 80%/220nm; 90%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm
C2543 1- ПРОПАНОЛ 99.5 5 0.05 70%/230nm; 90%/240nm; 98%/250nm; 99%/260nm
C2519 2- ПРОПАНОЛ 99.8 5 0.10 60%/220nm; 80%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm
C2544 ПИРИДИН 99.5 5 0.07 90%/340nm; 95%/350nm; 99%/400nm
C2520 TЕТРАХИДРОФУРАН 99.8 5 0.02 80%/250nm; 90%/260nm; 98%/270nm; 99%/280nm
C2522 TОЛУОЛ 99.8 5 0.01 80%/300nm; 90%/310nm; 98%/330nm; 99%/350nm
C2546 TРИХЛОРЕТИЛЕН 99.8 5 0.01 70%/300nm; 80%/320nm; 85%/350nm; 98%/400nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:CRxxxx

Супер чисти разтворители за GC Подробности

Супер чисти разтворители за GC

  
По-подробно
Код Продукт Осн. в-вo
CR4501 АЦЕТОН >99.9% GC
CR4505E Хлороформ >99.9% GC
CR4508L Дихлорметан >99.9%
CR4511 Eтилацетат >99.8% GC
CR4536 Хексан >99.9%(C6 изомери)
CR4517 Meтанол >99.9% GC
CR4539 Пентан >99.9%(C5 изомери)
CR4543 Петролев етер  

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4604

Хексан за GC GC-MS Ultra pure Labscan Ltd. Подробности

Хексан за GC GC-MS Ultra pure Labscan Ltd.

С6Н14 М=86,18 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Вода макс.0,02%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4607

Хексан за пестициден утаечен анализ Labscan Ltd. Подробности

Хексан за пестициден утаечен анализ Labscan Ltd.

С6Н14 М=86,18 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Вода макс.0,005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4606

Хексан за хроматография, Labscan Ltd. Подробности

Хексан за хроматография, Labscan Ltd.

С6Н14 М=86,18 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Вода макс.0,01%
70%/210nm ; 90%/220nm ; 98%/230nm ; 99%/240nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4608

Хексан р.а. analytical reagent, Labscan Ltd. Подробности

Хексан р.а. analytical reagent, Labscan Ltd.

С6Н14 М=86,18 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Вода макс.0,02%
Свободни киселини макс.0,0005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4605

Хексан чза Подробности

Хексан чза

С6Н14 М=86,18 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Вода макс.0.1%

В началото

Кат. номер:4603

Хексан чист

Хексан чист

С6Н14 М=86,18 г/мол

  

В началото

Кат. номер:4932

Циклохексан за хроматография, Labscan Ltd. Подробности

Циклохексан за хроматография, Labscan Ltd.

С6Н12 М = 84,16 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,01%
80%/220nm ; 95%/230nm ; 98%/240nm ; 99%/250nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4931

Циклохексан р.а. analytical reagent, Labscan Ltd. Подробности

Циклохексан р.а. analytical reagent, Labscan Ltd.

С6Н12 М = 84,16 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,0%
Вода макс.0,02%
Плътност 0,779
Киселини макс.0,0005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4943

Циклохексанон, чист

Циклохексанон, чист

C6H10O

  

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС