Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Продукти от производител: Labscan Ltd. - Ирландия

Показва 0-15 oт общо 81 продукта - търговска марка Labscan Ltd. - Ирландия.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:0908

1,2-Дихлоретан за хроматография Labscan Ltd. Подробности

1,2-Дихлоретан за хроматография Labscan Ltd.

/Етилен хлорид/ C2H4Cl2 М=98,97 г/мол 1л=1,250 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,01%
50%/250nm ; 90%/260nm ; 98%/280nm ; 99%/300nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0850

1,4-Диоксан, р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

1,4-Диоксан, р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

С4Н8О2

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Киселинност макс.0,0005%
Вода макс.0,05%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0478

1-Бутанол /н-бутилов алкохол/ за хроматография Labscan Ltd. Подробности

1-Бутанол /н-бутилов алкохол/ за хроматография Labscan Ltd.

C4H9OH 1 л = 0,810 кг М=74,12 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,03%
80%/240nm ; 90%/250nm ; 95%/260nm ; 99%/310nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0477

1-Бутанол /н-бутилов алкохол/ р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

1-Бутанол /н-бутилов алкохол/ р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

C4H9OH 1 л = 0,810 кг М=74,12 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Плътност 0,81
Вода макс.0,1%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0832

N,N-Диметилформамид /DMF/ за спектроскопия Labscan Ltd. Подробности

N,N-Диметилформамид /DMF/ за спектроскопия Labscan Ltd.

C3H7NO М=73,10 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,01%
30%/270nm ; 70%/280nm ; 80%/290nm ; 90%/300nm ; 98%/330nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0830

N,N-Диметилформамид /DMF/ за хроматография Labscan Ltd. Подробности

N,N-Диметилформамид /DMF/ за хроматография Labscan Ltd.

C3H7NO М=73,10 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,05%
80%/280nm ; 90%/290nm ; 98%/300nm ; 99%/320nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0831

N,N-Диметилформамид /DMF/ р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

N,N-Диметилформамид /DMF/ р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

C3H7NO М=73,10 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Плътност 0,948-0,949
Вода макс.0,07%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0228

Ацетон за GC GC-MS Ultra pure Labscan Ltd. Подробности

Ацетон за GC GC-MS Ultra pure Labscan Ltd.

CH3COCH3, M = 58,08 г/мол, 1 л = 0,79 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество над.99,9%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0233

Ацетон за пестициден утаечен анализ Labscan Ltd. Подробности

Ацетон за пестициден утаечен анализ Labscan Ltd.

CH3COCH3, M = 58,08 г/мол, 1 л = 0,79 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0229

Ацетон за спектроскопия Labscan Ltd. Подробности

Ацетон за спектроскопия Labscan Ltd.

CH3COCH3, M = 58,08 г/мол, 1 л = 0,79 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,2%
20%/330nm ; 85%/340nm ; 98/350nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0234

Ацетон за хроматография Labscan Ltd.

Ацетон за хроматография Labscan Ltd.

CH3COCH3, M = 58,08 г/мол, 1 л = 0,79 кг

  

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0232

Ацетон р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

Ацетон р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

CH3COCH3, M = 58,08 г/мол, 1 л = 0,79 кг

  

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0232

Ацетонитрил за UV Labscan Ltd. Подробности

Ацетонитрил за UV Labscan Ltd.

СН3CN, М=41,05 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Вода макс.0,02%
80%/200 nm ; 90%/210nm ; 98%/220nm ; 99%/230nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0234

Ацетонитрил за пептиден синтез Labscan Ltd. Подробности

Ацетонитрил за пептиден синтез Labscan Ltd.

СН3CN, М=41,05 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Вода макс.10ррм
Основно вещество мин.99,9%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0239

Ацетонитрил за пептиден синтез Labscan Ltd. Подробности

Ацетонитрил за пептиден синтез Labscan Ltd.

СН3CN, М=41,05 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Вода макс.30ррм

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС